Primær navigation

Kvalifikationer og skoleforløb kan ikke registreres manuelt - systemfejl. Nyhed opdateret 26. februar 2019

[04.03.2019]

Som følge af sidste uges systemopdatering er der opstået en lidt kritisk fejl, idet man ikke kan indtaste skoleforløb og kvalifikationer til hovedforløb i PP00 Person oversigt. Feltet arrangerende skole er blevet gråt, så der kan ikke indtastes skolenr., og der kan ikke gemmes.

Det er p.t. således ikke muligt at leve op til følgende krav i Den administrative vejledning:

Under sagsbehandling af uddannelsesaftalen skal skolen sikre, at eventuelle kvalifikationer til hovedforløb fremgår korrekt af EASY-P skærmbillede PP00: Person oversigt. Hvis kvalifikationer er opnået, men ikke komplet registreret med status Endelig, skal skolen taste kvalifikationerne, inden færdigregistrering af uddannelsesaftalen.

I forhold til skoleforløb er der er en workaround, idet det er muligt at taste skoleforløb ind i PP03 Kvalifikationer. Det samme gælder desværre ikke for kvalifikationer.

Der arbejdes på at løse problemet, så det igen bliver muligt at taste kvalifikationer manuelt i PP00, og denne nyhed opdateres, når fejlen er rettet.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring