Primær navigation

Opdateret: Nogle CVR-numre kan ikke fremsøges

[11.11.2017]

En række aktive læresteder og virksomheder er muligvis blevet passiveret ved en fejl i EASY-P den 2. november 2017. EASY-P er det basale administrationssystem til praktikdelen af erhvervsuddannelserne.

Egu-portalen, KUU-portalen, Praktik+ m.v. trækker CVR-data via EASY-P og er derfor berørt af fejlen. I egu-portalen kan du opleve ikke at kunne søge et CVR-nummer frem, selvom du kan se at virksomhedens status er 'Aktiv' ved en søgning på samme CVR-nummer på www.cvr.dk.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring