Primær navigation

CVR-numre kan igen fremsøges

[20.11.2017]

EASY-P er det basale administrationssystem til praktikdelen af erhvervsuddannelserne. En række aktive læresteder og virksomheder var blevet passiveret ved en fejl i EASY-P den 2. november 2017. 

Egu-portalen, KUU-portalen, Praktik+ m.v. trækker CVR-data via EASY-P og var derfor berørt af fejlen.

Problemet er imidlertid løst, og du bør kunne indlæse aktive CVR-data igen.

Du kan læse mere om sagen i denne EASY-P-nyhed.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring