Primær navigation

Nye takster for skoleydelse 2019

[07.01.2019]

De nye takster for skoleydelse 2019 findes nu på elevens arbejdsseddel i egu-portalen, hvor det samlede beløb beregnes automatisk.

  • Elever under 18 år får 147,20 kr. pr. dag, svarende til 736,00 kr. for en 5-dages arbejdsuge.
  • Elever over 18 år får 352,60 kr. pr. dag, svarende til 1763,00 kr. for en 5-dages arbejdsuge.

Du finder hele Undervisningsministeriet takstkatalog for FL 2019 via dette link. Bemærk, at ministeriet opdaterer takstkataloget løbende, og evt. rettelser markeres ikke. Vi anbefaler derfor, at du henter seneste version af takstkataloget, hver gang du skal bruge det.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring