Primær navigation

Systemarbejde den 14. januar afsluttet med egu-portal version 18.6.11

[14.01.2019]

Dagens systemarbejde er overstået, og egu-portalen er tilgængelig igen.

Portalen er nu på version 18.6.11, der automatisk afmelder inaktive elever fra cpr-opdateringen hver 5. dag.

Dvs. de elever, der har status 'Gennemført', 'Afbrudt', 'Afvist' eller 'Henlagt', vil blive afmeldt cpr-opdateringen senest fem dage efter denne status er registreret.

Skulle du have behov for at eleven cpr-opdateres igen, fx hvis en henlagt elev skal stå som visiteret, kan du blot vælge status 'Visiteret' og klikke 'Tilmeld CPR-opdatering' under elevens Stamdata. Så tilmeldes eleven cpr-opdateringen igen.

Elever med aktiv status, dvs. 'Visiteret', 'Henvist', 'I gang' eller 'Orlov', og som er tilmeldt cpr-opdatering, berøres ikke umiddelbart. Dvs. de frameldes først senest fem dage efter, de har fået en inaktiv status.

Bemærk, at der også er systemarbejde på egu-portalen tirsdag den 15. januar 2019 fra kl. 16.00.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring