Primær navigation

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler VEU-godtgørelse fra det nye år

[21.12.2018]

Lovforslag L72 som blev beskrevet i nyheden ”Administration af VEU-godtgørelse samles hos ATP/AUB og ændring i sagsgange for kost og logitilskud” er vedtaget.

Det betyder, at AUB overtager udbetalingen af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring den 1. januar 2019 som følge af trepartsaftalen om mere fleksibel efter- og videreuddannelse. Formålet er at styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse ved at gøre ansøgningen og udbetalingen af VEU-godtgørelse mere enkel, så flere benytter sig af VEU-ordningen.

Efteruddannelse.dk opdateres den 2. januar 2019 med tilpasninger til den nye administrationsmodel. Du kan i dokumentet her se, hvilke ændringer der indføres med den nye version.

Det bliver lettere at ansøge

Fremover ansøger medarbejderen eller virksomheden om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samtidig med at medarbejderen bliver tilmeldt et kursus eller en uddannelse på efteruddannelse.dk. Man skal altså ikke længere sende VEU-ansøgningen efter kurset.

Konkret indebærer det, at man allerede i tilmeldingen skal svare på spørgsmål om VEU-godtgørelse og befordring, der danner grundlag for det, der bliver udbetalt.

Man kan dog også vælge at udfylde spørgsmål om VEU-godtgørelse senere, hvis fx man har tilmeldt sig før de nye spørgsmål blev indført på efteruddannelse.dk eller hvis skolen fx. har tilmeldt kursisten.

Administrationen samles

I og med administrationen bliver samlet hos AUB, tager AUB sig af alle ansøgninger og udbetalinger, uanset om medarbejderen er medlem af en a-kasse eller ej. Det betyder, at I kan henvise til AUB, hvis en af jeres kursister eller deres arbejdsgiver har spørgsmål, der handler om udbetaling af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.

Det er stadig jeres opgave at udbetale og svare på spørgsmål om tilskud til kost og logi, men fremover skal I have de udbetalte beløb refunderet af AUB.

De nye regler gælder fra 1. januar

De nye regler gælder for uddannelser, der starter efter 1. januar 2019. Det betyder, at hvis en kursist er startet på en uddannelse i 2018, som strækker sig ind i 2019, følger uddannelsen de gamle regler, og kursisten eller arbejdsgiveren skal færdiggøre sin VEU-ansøgning inden 4-ugers fristen, som man har gjort hidtil. Det er også uddannelsesstedet eller a-kassen, der udbetaler godtgørelse for kurser, der er startet før 1. januar 2019.

Hvis en medarbejder i 2018 er blevet tilmeldt et kursus/en uddannelse, der starter i 2019, skal man være opmærksom. Dette kursus vil nemlig følge de nye regler, og derfor skal ansøgeren søge om VEU-godtgørelse i den nye ansøgningsproces på efteruddannelse.dk – også selvom man måske er gået i gang med at udfylde VEU-ansøgningen.

Det betyder helt konkret:

  • At den påbegyndte VEU-ansøgning er blevet annulleret af systemet, da VEU-ansøgningen ikke længere skal bruges. Det fremgår af den annullerede ansøgning, hvorfor den er annulleret (administration flyttet til AUB)
  • At kursist/arbejdsgiver i stedet skal udfylde ansøgningsgrundlag på tilmeldingen, dvs. udfylde de nye spørgsmål, der er introduceret med den version af efteruddannelse.dk, som idriftsættes 2. januar 2019