Primær navigation

Ny undtagelse for karenskrav om forudgående beskæftigelsesperiode (vejrlig)

[24.01.2018]

Der er pr. 1. januar 2018 kommet en ny undtagelse til kravet om 14 dages forudgående beskæftigelse for medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, som regulerer hjemsendelse pga. vejrlig. Vejrlig er når en medarbejder sendes hjem pga. vejrmæssige forhold, der forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde.

Undtagelsen it-understøttes først til foråret, så vi anbefaler, at virksomheder og kursister – der er omfattet af vejrlig - venter med at sende VEU-ansøgningen til EfterUddannelse.dk er klar. Ansøgninger som vedrører vejrlig, og som bliver sendt for sent pga. manglende it-understøttelse, vil ikke blive ”ramt” af 4-ugers fristen.

Der kommer en nyhed her på siden, når EfterUddannelse.dk er klar til at håndtere vejrlig-undtagelsen.

Lidt mere om vejrlig og den kommende it-understøttelse

Den nye undtagelse er et initiativ (nr. 40) i trepartsaftalen, og vedrører kursister, der er omfattet af regler, som regulerer hjemsendelse pga. vejrlig (LOV nr 1693 af 26/12/2017):

», og at der for uddannelsesdeltagere omfattet af visse overenskomster ikke er et krav om forudgående beskæftigelsesperiode«.

EfterUddannelse.dk vil blive tilpasset, så der tilføjes et nyt spørgsmål vedr. vejrlig. Ansøgninger som vedrører perioden 1. januar 2018 og frem til EfterUddannelse.dk kan understøtte den nye undtagelse, vil blive mærket, så a-kassen eller uddannelsesstedet kan se, hvorfor ansøgningen sendes efter ansøgningsfristen. Mærket bliver kun sat på VEU-ansøgninger, hvor der er svaret ja til, at kursisten er omfattet af regler, der regulerer vejrlig, og som vedrører perioden uden it-understøttelse.