Primær navigation

Nye flettefelter til brug på Skolens sider

[26.03.2018]

Der er kommet nye fletterfelter til brug for brevgenereringen:

  • cprNrBindestreg
  • virksomhedsCVR
  • virksomhedsCVRLbnr
  • virksomhedsCVRPnummer
  • betalervirksomhedsCVR
  • betalervirksomhedsCVRLbnr
  • betalervirksomhedsCVRPnummer

Flettefelterne har længe været ønsket af skolerne for at de kan sende breve til virksomheder via eBoks.

Du finder det opdaterede fletteskema i mappen Skabeloner.