Primær navigation

Varslet konflikt og overskridelse af ansøgningsfrist for VEU-ansøgning

[26.03.2018]

Som det fremgår af nyheden "Information om varslet konflikt og Undervisningsministeriets it-systemer" er STIL af sikkerhedsmæssige årsager nødsaget til at lukke alle Undervisningsministeriets it-systemer under en eventuel konflikt.

Dette betyder, at man ikke vil kunne tilgå EfterUddannelse.dk i en eventuel konfliktperiode.

Hvis lukning af EfterUddannelse.dk pga. en eventuel konflikt forhindrer dig/brugeren i at sende en VEU-ansøgning rettidigt, henviser vi til Beredskabsplanen for EfterUddannelse.dk, hvor der bl.a. står:

"Hvis en VEU-ansøgning ikke kan sendes rettidigt, skal virksomheden sende VEU-ansøgningen så snart dette er muligt og derefter kontakte a-kassen og gøre opmærksom på, hvorfor VEU-ansøgningen
ikke er sendt rettidigt"

STIL vil løbende holde brugere orienteret om status for it-systemerne før, under og efter en eventuel konflikt på stil.dk/ok-18. STIL opdaterer denne side, så snart der er ny information.