Primær navigation

Elevplan lukket onsdag den 14 november fra kl 7:00 - 8:00

[12.11.2018]


Onsdag den 14. november er Elevplan lukket fra kl. 07:00 til kl. 08:00 på grund af systemopdatering med en række programrettelser.

Følgende rettes:

Digitale uddannelsesaftaler (DUA)

  1. Der er nu flere oplysninger i overskriften på den mail, der sendes til skolen
  2. Når en uddannelsesaftale kopieres, bliver skolens bemærkningsfelt nu nulstillet
  3. Når en forældre/værge har underskrevet, står skolens navn ikke længere efter navnet i den efterfølgende mail
  4. Løsningen understøtter nu virksomhedsbrugere, der bruger personligt NemLogin til virksomheden.

Elevplan i øvrigt

  1. Der er sket en teknisk omlægning af Elevplans kommunikation med Uni-Login. Det bør være usynligt for brugerne, at denne omlægning er sket.
  2. Der er rettet en tællefejl i forbindelse med virksomheders tildeling af praktikelever til oplæringsansvarlige
  3. Der er rettet en fejl, som viste et forkert specialenavn, når eleven laver et pdf-print af sine karakterer
  4. + en række andre smårettelser.

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring