Primær navigation

Tjek statusskifte på elever med igangværende forløbsplan

[22.08.2017]

Vi har desværre igen udfordringer med det automatiske statusskifte for elever med en færdig forløbsplan, når startdato på elevens forløbsplan passeres.
Det medfører, at elever, der er i gang, ikke nødvendigvis står med status 'I gang', men står som 'Visiteret'.

Vi har meldt sagen til vores leverandør af KUU-portalen, som vil rette op på problemet snarest muligt.

Indtil rettelsen kommer, kan du gøre følgende for de af dine elever, som står som 'Visiteret' - og har en forløbsplan med start- og slutdato - og derfor skulle være 'I gang':

  • Gå i Elevoversigt og se hvilke af dine elever med elevstatus 'Visiteret' (og evt. 'Henvist'), der har en startdato, der er passeret.
  • For hver af disse elever går du ind på elevens Forløbsplan og opdaterer den og gemmer (fx ved at sætte et mellemrum i et tekstfelt).
  • Når du opdaterer elevens Forløbsplan ved at gemme den, skifter elevstatus til 'I gang', hvis startdato i Forløbsplan er passeret.
Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring