Primær navigation

Nye typer 'Afbrudsårsag' i KUU-portalen

[21.12.2017]

KUU-portalen version 19.0.0 er tilgængelig fra i dag og rummer nye typer 'Afbrudsårsag' under 'Forløbsplan'.

Som bruger af portalen kan du nu vælge at afslutte en elevs uddannelse med værdien ’Afsluttet uden to niveau-D-fag’ i rullemenuen, inden du udskriver et kompetencebevis til eleven. Frafaldskoden til Ungedatabasen skal være ’Ikke bestået afsluttende eksamen’.

Valget bruges til de elever, der ikke gennemfører en kombineret ungdomsuddannelse med et uddannelsesbevis, men i stedet får et kompetencebevis, fordi de ikke opnår de fornødne fag på D-niveau, men ellers har et gennemført KUU-forløb.

KUU-portalens brugervejledning vil snarest blive ajourført med beskrivelse af de nye muligheder.

Hvis du støder på fejl i version 19.0.0, bedes du sende en supportsag til vores support. Første gang, du benytter tjenesten, skal du oprette dig som bruger.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring