Primær navigation

Skift til den nye DB Webservice løsning fra Danske Bank

[24.01.2019]

 

De fleste skoler anvender i dag Danske Banks API løsning – enten til indlæsning af kontoudtog i forbindelse med bankkontoafstemning eller ved udlæsning af betalinger direkte til Danske Bank.

API løsningen er dog en gammel løsning, der ikke længere videreudvikles, og Danske Bank er da også på banen med en afløser – DB Webservice kaldet. DB Webservice løsningen har i næsten et år været i drift hos Statens Administration og er derfor allerede godt gennemprøvet.

Udover at afløse en aldrende API løsning, indeholder DB Webservice en lang række fordele. Disse inkluderer bl.a.:

  • Allerede hentede filer kan ”gen-hentes” i op til 45 dage
  • Mulighed for indlæsning af alle kontoafstemningsfiler i én arbejdsgang
  • Nøglefilen erstattes af et certifikat, så man undgår problematikker ved udløb af nøglefiler og opdatering/kopiering af denne for nye medarbejdere

Navision Stat supporten anbefaler derfor, at den enkelte skole prioriterer at skifte til DB webservice løsningen i den nærmeste fremtid for derved at undgå afhængighed af en løsning, der er på vej ud og – ikke mindst – drage nytte af de klare fordele, der er ved den nye løsning.

Til formålet har vi udarbejdet en quickguide, som kan hentes på dette link.