Primær navigation

Fakturering for anvendelse af Navision Stat 2018

[05.04.2018]

 

Efter aftale med Moderniseringsstyrelsen er det Styrelsen for IT og Læring, som varetager faktureringen af abonnement på Navision Stat systemanvendelse. Abonnementet omfatter videreudvikling af Microsoft Dynamics NAV hos Microsoft, videreudvikling af Navision Stat og LDV hos Moderniseringsstyrelsen og support af Navision Stat hos Styrelsen for IT og Læring, men ikke hosting af Navision Stat.

Grundlaget for faktureringen er skolens årlige lønsum, som oplyses af Moderniseringsstyrelsen, Silkeborg Data eller i enkelte tilfælde af skolen selv og faktureringen foretages en gang i kvartalet på basis af lønudgiften i den midterste måned i kvartalet, dvs. februar, maj, august og november, som så ganges med 12. Selve fakturaen er nu blevet mere transparent, så det er nemt for den enkelte skole at tjekke hvordan fakturaen er beregnet. I feltet Antal vil der fremover stå 0,25 svarende til, at der opkræves kvartalsvis ud fra en årlig abonnementspris og i feltet Salgspris ekskl. moms står den årlige abonnementspris. Den årlige abonnementspris kan findes ved at slå op i Moderniseringsstyrelsens prisfolder vedr. Navision Stat abonnement på side 13 og gå ind i skemaet med skolens lønsum pr. år.

Link til prisfolder: her

Prisen for at anvende Navision Stat er i 2018 sat ned med i gennemsnit 9 % i forhold til 2017.

Fakturaer vedr. 1. kvartal 2018 forventes udsendt til skolerne i næste uge.

 

Med venlig hilsen

Navision supporten