Primær navigation

Formålsregnskab 2017 Opdateret

[10.04.2018]

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt indkaldebrev om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2017. Heraf fremgår det, at der skal indsendes en resultatopgørelse som xml-fil via ØDUP, som indlæses til regnskabsportalen. I  STILs første nyhed om formålsregnskab den 15/2 2018 beskrev vi, at denne opgave ikke skulle udføres i år. Vi beklager den forvirring de forskellige udmeldinger kan have skabt. For en god ordens skyld vil vi opfriske rækkefølgen ved indsendelse af xml-filer med regnskab til UVM.

  1. Kør rapporten Årsregnskab – Afrapportering fra Regnskabsafrapportering i LDV og gem filen som XML-file with report data og send rapporten til ØDUP. Institutioner på Moderniseringsstyrelsens hosting aftale skal gemme rapporten på V-drevet. På institutioner, der selv varetager driften af Navision Stat, skal økonomiafdelingen aflevere xml-rapport til den lokale IT-administrator, som så sender rapporten til ØDUP. Vent mindst 1 døgn.

  2. Log ind på regnskabsportalen og indtast de manglende tal til årsregnskabet (balancen, pengestrømsanalyse m.m.). Herefter vedhæftes årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen og instruks m.m. Den samlede indberetning godkendes med digital signatur.

  3. Kør rapporten Formålsregnskab – Afrapportering og følg retningslinjerne under punkt 1.

Det forventes pt., at regnskabsportalen åbnes for indberetning mandag den 23. april 2018.

Deadline for indberetning er 9. maj 2018.

 

Med venlig hilsen

Navision supporten