Primær navigation

Formålsregnskab 2017 OPDATERET igen igen

[17.05.2018]

 

Vi har fra vores kolleger i Center for Digital Uddannelsesadministration modtaget en kopi af en mail, som i mandags er sendt til skolerne vedr. indberetning af års- og formålsregnskab. Vi har indsat mailen herunder:

 

 

”Til skolens ledelse

 

 

Udviklingsarbejde på Regnskabsportalen fortsat i gang

Styrelsen for It og Læring (STIL) videreudvikler hvert år Regnskabsportalen sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), såle-des at skolerne kan indberette årsregnskaber jf. gældende lovgivning.

Den 20. april orienterede vi om tekniske udfordringer, som skulle løses, førend vi kan åbne op for indberetning af årsregnskaber.

Vi oplever desværre fortsat udfordringer med vores it-leverandørs udviklingsarbejde på Regnskabsportalen. Åbningen af Regnskabsportalen er som følge heraf yderligere forsinket. Det er svært at sætte et præcist tids-estimat på, hvornår portalen er klar til åbning, men vi forventer minimum yderligere to ugers forsinkelse.

STIL beklager endnu engang de gener, forsinkelserne medfører hos jer. Vi er meget bevidste om, at langt de fleste af jer netop nu går ind i årets travleste periode, og at forsinkelserne derfor er ekstra uvelkomne. Vi arbejder hårdt på at få løst udfordringerne, så vi kan få åbnet portalen og giver besked, så snart vi er klar til åbning.

Eventuelle spørgsmål vedr. de tekniske aspekter af it-løsningen kan rettes til teamets supportfunktion fagsys-support@stil.dk.

 

Med venlig hilsen

Signe Rønn Sørensen

Kontorchef

Center for Digital Uddannelsesadministration