Primær navigation

Ingen happy ending på SKS forviklinger

[31.05.2018]

 

Vi skrev den 24/5 en nyhed om en slutdato på 4 SKS konti (debitor og kreditorsamlekonti) som drillede i bogføringen.

Samme dag tog vi kontakt til Moderniseringsstyrelsen og bad dem rette slutdatoen så hurtigt som muligt for de 4 konti. Rettelsen blev gennemført dagen efter og Moderniseringsstyrelsen havde så rettet slutdatoen til uendeligt som aftalt. Ved samme lejlighed rettede de også startdatoen til 01.05.2018 på eget initiativ.

Det betød fortsatte problemer for de selvejende skoler og vi tog derfor kontakt til Moderniseringsstyrelsen igen for at få dem til at rette startdatoen til 01.01.2018. Efter lidt betænkningstid fik vi i går besked om, at man desværre ikke kunne rette startdatoen af tekniske grunde. Det beklager vi meget.

Skolerne er nu henvist til at rette i bogføringsdatoen, så der ikke kommer bevægelser på kreditorsamlekontoen før efter 30/4 2018.

Med venlig hilsen

Navision supporten