Primær navigation

Grønt lys for indberetning af formåls- og årsregnskab

[13.06.2018]

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst, at der nu er åbent for indberetning af års- og formålsregnskab. Vi gentager lige rækkefølgen ved indsendelse af xml-filer med regnskab til UVM.

  1. Kør rapporten Årsregnskab – Afrapportering fra Regnskabsafrapportering i LDV og gem filen som XML-file with report data og send rapporten til ØDUP. Institutioner på Moderniseringsstyrelsens hosting aftale skal gemme rapporten på V-drevet. På institutioner, der selv varetager driften af Navision Stat, skal økonomiafdelingen aflevere xml-rapport til den lokale IT-administrator, som så sender rapporten til ØDUP. Vent mindst 1 døgn.

  2. Log ind på regnskabsportalen og indtast de manglende tal til årsregnskabet (balancen, pengestrømsanalyse m.m.). Herefter vedhæftes årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen og instruks m.m. Den samlede indberetning godkendes med digital signatur.

  3. Kør rapporten Formålsregnskab – Afrapportering og følg retningslinjerne under punkt 1.

Deadline for indberetning er 21. juni 2018.

 

Med venlig hilsen

Navision supporten