Primær navigation

Happy ending for forårets genvordigheder med SKS debitor- og kreditorsamlekonti

[20.09.2018]

 

Denne sag er måske glemt af de fleste – men den mangler alligevel et par ord med på vejen – for den endte faktisk på en god måde – med en ”happy ending” om man vil.

Kort fortalt tog man hos Moderniseringsstyrelsen et ekstra kig på sagen og lykkedes med at få rettet startdatoen for bogføring for de 4 debitor- og kreditorsamlekonti, så der igen kan bogføres købsfakturaer i hele 2018 og ikke kun efter 30.04.2018.

Konkret foretog Moderniseringsstyrelsen en ændring i SKS, som løste de problemer, der i første omgang var opstået. Ændringen gør, at der ved evt. kommende navne opdateringer for SKS konti ikke sendes en ny forekomst, men kun en navneændring. Denne navneændring har ikke de konsekvenser for slut- og startdatoer, som vi fik "fornøjelsen" af. 

Alt i alt en god slutning, der måske ikke her og nu har den store betydning, men som alligevel fortjener at blive nævnt.