Primær navigation

Fejl i søgning efter aktiviteter i Praktik+

[26.06.2017]

Kære brugere.

Ved åbning af skærmbilledet SA1 (søgning efter aktiviteter) er feltet ”Bruger initialer” tomt. Søgningen afgrænses dog til dine egne aktiviteter, præcis som hvis dine initialer står i feltet.

Fejlen er anmeldt til leverandøren. Desværre er en fejlrettelse dog forsinket som følge af sommerferie.

Problemet kan omgås ved at indsætte initialer i feltet - og fjerne initialerne igen. Det er uden betydning, hvilken medarbejder, der indsættes.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring