Primær navigation

Ændringer i Praktikpladsen.dk

[06.12.2017]

Som forberedelse til de nye regler for Praktikplads-AUB, der træder i kraft 1. januar 2018, foretages i den kommende tid en række ændringer i Praktikpladsen.dk

...

Torsdag den 7/12 kl. ca. 16.00 forventes følgende ændringer sat i drift:

1. På forsiden er valgmuligheder for virksomheder ændret, så det nu fremgår med funktionerne ”Søg elev”, ”Opret stilling” og ”Refusion”. ”Refusion” henviser til oplysninger om AUB. 

2. Stillingsopslag kræver forudgående godkendelse som praktiksted af det faglige udvalg og kan nu kun offentliggøres én gang. 

Undervejs kan ansøgningsfristen forlænges og opslaget kan ændres. Dog er felterne ”Uddannelse” og ”Antal elever” låst, når opslaget er offentliggjort. Dette hænger sammen med krav om registrering af opslag aht. indberetning til Praktikplads-AUB. 

I praksis indfører vi en ”status” på stillingsopslag, som herefter kan være

  • ”Kladde”: Opslaget har endnu ikke været offentliggjort. Alle felter kan ændres.
  • ”Offentliggjort”: Opslaget er offentliggjort og synligt på Praktikpladsen.dk. Alle felter – undtagen ”Uddannelse” og ”Antal elever” kan ændres. Ansøgningsfristen kan også forlænges, så længe ansøgningsfristen ikke er overskredet.
  • ”Arkiveret”: Opslaget har været offentliggjort og ansøgningsfristen er overskredet. Opslaget indberettes herefter til AUB, og kan læses i Praktikpladsen.dk som dokumentation for en senere ansøgning om fritagelse for Praktikplads-AUB.

Ønsker virksomheden et nyt opslag med samme tekst, kan det gøres med ”Opret kopi” i oversigten ”stillingsopslag”.

Stillingsopslag kan kun slås op til uddannelser, som praktikstedet er godkendt til. Den nuværende funktionalitet, hvor opslag kan slås op så snart virksomheden har søgt om godkendelse (”midlertidig godkendelse”) bortfalder. Hvis virksomheden ikke er godkendt til nogen uddannelse, er det ikke muligt at foretage stillingsopslag.

3. Funktionen ”Kædeopslag”, hvor elever i ét opslag fordeles på flere praktiksteder, udgår. 

I uge 50 åbnes for brug af NemLog-in for virksomheder. 

Med denne ændring nedlægges virksomhedernes mulighed for at søge adgang med ”Praktikpladsen-login”. 

En medarbejder, som logger på med NemLog-in, vil umiddelbart få adgang til at rette oplysninger for alle praktiksteder under samme virksomhed (CVR-nummer).

Praktikstedet vælges umiddelbart efter login – og kan efterfølgende skiftes, hvis brugeren ønsker at tilrette oplysninger for andre praktiksteder.

Alle ændringer logges, så hvis denne adgang giver anledning til misbrug, kan ændringerne føres tilbage til en medarbejder i virksomheden.

Adgang for medarbejdere kan begrænses ved at tildele rettigheder i NemLog-in. Denne mulighed forventes dog kun at blive brugt i begrænset omfang. 

1. januar 2018 lukkes for import af stillingsopslag fra Jobnet.

Ønsker virksomheden et opslag i Praktikpladsen.dk kan dette oprettes med link til opslaget i Jobnet.dk.

 

Ændringerne beskrives nærmere i vejledninger, som STIL udsender i den kommende tid. 

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring