Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Primær navigation

Ansøgning om godkendelse via link til det relevante faglige udvalg

[17.12.2017]

Praktikpladsen.dk ændres nu, så virksomheden ved ansøgning om godkendelse som praktiksted kan gå direkte til web-siden for ansøgning hos det relevante faglige udvalg. Herved spares en postgang i ansøgningsprocessen for både virksomheder og faglige udvalg.

STIL er i færd med at indsamle de nødvendige oplysninger for alle uddannelser, og efterhånden som disse oplysninger godkendes af de faglige udvalg, opdateres funktionaliteten i Praktikpladsen.dk for den enkelte uddannelse. 

Den hidtidige løsning, der sender en e-mail med ansøgning til det faglige udvalg, fortsætter indtil oplysningerne er registreret.

 

Ændringerne forventes gennemført i 2017.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring