Primær navigation

Ansøgning om godkendelse via link til det relevante faglige udvalg

[17.12.2017]

Praktikpladsen.dk ændres nu, så virksomheden ved ansøgning om godkendelse som praktiksted kan gå direkte til web-siden for ansøgning hos det relevante faglige udvalg. Herved spares en postgang i ansøgningsprocessen for både virksomheder og faglige udvalg.

STIL er i færd med at indsamle de nødvendige oplysninger for alle uddannelser, og efterhånden som disse oplysninger godkendes af de faglige udvalg, opdateres funktionaliteten i Praktikpladsen.dk for den enkelte uddannelse. 

Den hidtidige løsning, der sender en e-mail med ansøgning til det faglige udvalg, fortsætter indtil oplysningerne er registreret.

 

Ændringerne forventes gennemført i 2017.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring