Primær navigation

Fejl i visning af SOSU-uddannelserne på Praktikpladsen.dk

[07.08.2018]

Praktikpladsen.dk udstiller fortsat både gammel og nye SOSU-uddannelser. 

I forbindelse med de seneste ændringer er der dog opstået en fejl: Når brugeren på forsiden vælger "Søg praktikplads" og herunder "xxx ledige praktikpladser", vises en oversigt over alle aktuelle stillingsopslag. På denne oversigt er alle opslag hørende til både gamle og nye SOSU-uddannelser samlet under den samme overskrift "Social- og sundhedsuddannelsen (gammel version)".  

Det fremgår (korrekt) under det enkelte stillingsopslag, hvilken version af uddannelsen, opslaget vedrører, ligesom matchet mellem opslag og elevprofiler også fortsat fungerer som hidtil.

Vi arbejder på en snarlig løsning - og beklager de gener, denne fejl afstedkommer. 

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring