Primær navigation

Ny Praktikpladsen.dk udkommer 23. august

[22.08.2018]

Praktikpladsen.dk udkommer i en ny og revitaliseret version torsdag 23. august. Systemarbejdet påbegyndes kl. 9.00 og systemet vil derfor være utilgængeligt fra dette tidspunkt, og indtil installationen er gennemført.

Den nye Praktikpladsen.dk er ændret, så den bliver tilgængelig på mobile enheder. Praktikpladsen.dk byder derudover på flere andre nyheder:

  • På forsiden vises Praktikpladsen.dk’s dagsaktuelle nøgletal: Antal stillingsopslag, antal godkendte virksomheder og antal synlige elevprofiler. Endvidere er der fra forsiden links til andre relevante sider for elever, forældre og virksomheder.
  • Der er nu på Praktikpladsen.dk kun én indgang til at søge praktikplads. Stillingsopslag og godkendte virksomheder vises i en samlet oversigt, sorteret så stillingsopslag vises først og herefter godkendte virksomheder.
  • Det er ikke muligt at fremsøge virksomheder med aftaler, der udløber inden for seks måneder. Erfaringen har vist, at denne funktion skaber unødige gener for virksomheder og skaber falske forhåbninger om en mulig praktikplads. I stedet skærper vi nu virksomhedernes mulighed for at anføre, hvis de ikke ønsker uopfordrede ansøgninger i en periode. STIL arbejder på en alternativ måde at udstille viden om aftaler, når elever søger praktikplads.
  • En skoles medarbejdere kan nu kun fremsøge elever, der er tilknyttet skolen. Denne begrænsning sker som følge af de nye regler for privatliv (GDPR)
  • Elever skal besvare stillingsopslag direkte til virksomheden – og ikke via Praktikpladsen.dk. Praktikpladsen.dk viser de relevante kontaktoplysninger, så eleven kan kontakte virksomheden direkte og evt. e-mails gemmes i elevens udbakke.
  • Medarbejdere i virksomheder, som logger på NemLog-in, kan se alle godkendelser på de underliggende produktionsenheder (praktiksteder).
  • Elev og virksomhed har et bedre overblik over egne muligheder og personlige profil i Praktikpladsen.dk.
  • Eleven kan let søge efter praktiksteder, der matcher elevens praktikønsker, fra sin profil.

I de kommende måneder udbygges Praktikpladsen.dk med nye funktioner til bedre søgning efter praktiksted, herunder geografisk søgning via kort. Mere herom senere.

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring