Primær navigation

Opfølgning: Tidligere elever modtager SMS og mails fra den nye Praktikpladsen

[27.08.2018]

Som opfølgning på ovennævnte sag gennemfører STIL i de kommende dage følgende ændringer i elevprofiler i Praktikpladsen.dk:

  • Søgeagenten deaktiveres for alle ikke-synlige profiler. Herfra undtages dog de profiler, som i den tidligere Praktikpladsen.dk havde et ønske om at modtage notifikation, selvom profilen er ikke-synlig.
  • Tidligere afgrænsning på region ignoreres. Dette understøtter bedst kravet til eleverne om geografisk mobilitet (EMMA-kriterierne), samtidig med, at omfanget af notifikationer er reduceret til kun at omfatte stillingsopslag.
  • Indstillingerne for synlige profiler ændres ikke derudover.

Disse ændringer svarer så vidt muligt til opførslen af søgeagenten før opdateringen af Praktikpladsen.dk i sidste uge.

Når ændringerne er slået igennem, genaktiveres søgeagenterne. Herefter vil Praktikpladsen.dk udsende notifikation om stillingsopslag, som er slået op i den mellemliggende periode, for de profiler, der fortsat har en aktiv søgeagent.

Eleverne kan herefter selv aktivere eller deaktivere søgeagenten efter behov.

I betragtning af sagens karakter undlader STIL at kommunikere direkte til de berørte elever om denne ændring.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring