search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Lukket for tilmelding til kurser på ZBC, Selandia og SOSU fra 6. februar pga. systemsammenlægning

[02.02.2018]

ZBC, Selandia og SOSU Sjælland er fusioneret til ZBC (Zealand Business College), og der gennemføres en sammenlægning af de tre skolers administrative systemer fra den 6. februar 2018 og ca. en måned frem. I perioden vil der være lukket for overførsel af bl.a. tilmeldingsoplysninger mellem de tre skolers administrative system EASY-A og EfterUddannelse.dk, og du vil ikke kunne tilmelde til kurser på ZBC, Selandia og SOSU via EfterUddannelse.dk. Du kan fortsat se de 3 skolers udbud af kurser, og du kan finde information om, hvordan du tilmelder i sammenlægningsperioden.

Hvis du pga. systemsammenlægningen får sendt din/jeres VEU-ansøgninger for sent vedr. kurser på de tre nævnte skoler, skal du/I sende, så snart det bliver muligt at sende ansøgningen, og kontakte a-kassen og fortælle, hvorfor ansøgningen er blevet sendt for sent (pga. tekniske årsager). Se Beredskabsplanen for EfterUddannelse.dk. A-kasserne er informeret om systemsammenlægningen og muligheden for at ansøgninger bliver sendt for sent.

Der kommer en nyhed her på siden, når det igen er muligt at tilmelde til kurser på ZBC via EfterUddannelse.dk.