Primær navigation

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler VEU-godtgørelse fra det nye år

[21.12.2018]

Lovforslag L72 som blev beskrevet i nyheden ” Administration af VEU-godtgørelse samles hos ATP/AUB” er vedtaget. Det betyder, at AUB overtager udbetalingen af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring den 1. januar 2019 som følge af trepartsaftalen om mere fleksibel efter- og videreuddannelse. Formålet er at styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse ved at gøre ansøgningen og udbetalingen af VEU-godtgørelse mere enkel, så flere benytter sig af VEU-ordningen.

Efteruddannelse.dk opdateres den 2. januar 2019 med tilpasninger til den nye administrationsmodel. Du kan i dokumentet her se, hvilke ændringer der indføres med den nye version.

Det bliver lettere at ansøge

Fremover ansøger medarbejderen eller virksomheden om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samtidig med at medarbejderen bliver tilmeldt et kursus eller en uddannelse på efteruddannelse.dk. Man skal altså ikke længere sende VEU-ansøgningen efter kurset.

Konkret indebærer det, at man allerede i tilmeldingen skal svare på spørgsmål om VEU-godtgørelse og befordring, der danner grundlag for det, der bliver udbetalt.

Man kan dog også vælge at udfylde spørgsmål om VEU-godtgørelse senere, hvis fx man har tilmeldt sig før de nye spørgsmål blev indført på efteruddannelse.dk eller hvis skolen har tilmeldt kursisten.

Administrationen samles

I og med administrationen bliver samlet hos AUB, tager AUB sig af alle ansøgninger og udbetalinger, uanset om medarbejderen er medlem af en a-kasse eller ej. Det betyder, at I kan henvende jer til AUB, hvis I har spørgsmål, der handler om udbetaling af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.

AUB Kundeservice: Tlf. 70 11 30 70

Mandag til torsdag kl. 8-16.00, og fredag kl. 8-15.30.

De nye regler gælder fra 1. januar

De nye regler gælder for uddannelser, der starter efter 1. januar 2019. Det betyder, at hvis en kursist er startet på en uddannelse i 2018, som strækker sig ind i 2019, følger uddannelsen de gamle regler, og kursisten eller arbejdsgiveren skal færdiggøre sin VEU-ansøgning inden 4-ugers fristen, som man har gjort hidtil. Det er også uddannelsesstedet eller a-kassen, der udbetaler godtgørelse for kurser, der er startet i 2018.

Hvis en medarbejder i 2018 er blevet tilmeldt et kursus/en uddannelse, der starter i 2019, skal man være opmærksom. Dette kursus vil nemlig følge de nye regler, og derfor skal ansøgeren søge om VEU-godtgørelse i den nye ansøgningsproces på efteruddannelse.dk – også selvom man måske er gået i gang med at udfylde VEU-ansøgningen. Det betyder helt konkret:

  • At den påbegyndte VEU-ansøgning er blevet annulleret af systemet med begrundelsen, at sagsbehandlingen er overgået til AUB
  • At kursist/arbejdsgiver i stedet skal udfylde ansøgningsgrundlag på tilmeldingen, dvs. udfylde de nye spørgsmål, der er indført med den version af efteruddannelse.dk, som idriftsættes 2. januar 2019. Du kan se hvordan du gør i dette dokument