Primær navigation

EfterUddannelse.dk er nu klar til ”vejrlig-undtagelsen”

[01.06.2018]

Der er pr. 1. januar 2018 kommet en ny undtagelse til kravet om 14 dages forudgående beskæftigelse for medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, som regulerer vejrlig. Vejrlig er, når en medarbejder sendes hjem pga. vejrmæssige forhold, der forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde.

EfterUddannelse.dk er nu klar til at håndtere vejrlig-undtagelsen. Hvis du har nogle VEU-ansøgninger for kursister omfattet af vejrlig-undtagelsen, som du har ventet med at sende pga. manglende it-understøttelse, skal du gøre følgende:

  • Log ind på EfterUddannelse.dk og find ansøgningerne. Hvis du er logget ind som kursusadministrator og bruger fanen ”Ansøgninger”, skal du huske at sætte hak i ”Ansøgningsfrist overskredet”
  • Udfyld VEU-ansøgningerne med Ja til vejrlig. Du vil øverst på resuméet (trin 9) se en OBS-information med teksten: ”Det er angivet, at kursisten er omfattet af en overenskomst, der omhandler hjemsendelse pga. vejrlig”. OBS-informationen er ”en besked” til a-kassen, om at der er noget særligt ved ansøgningen (udvidet ansøgningsfrist)
  • OBS-informationen bliver kun sat på VEU-ansøgninger, som vedrører perioden uden it-understøttelse. Dvs. VEU-ansøgninger med ja til vejrlig, og som vedrører uddannelse i perioden fra 1/1-2018 og frem til 30/6 2018
  • Signer og send ansøgningen

4 ugers-ansøgningsfristen gælder ikke for VEU-ansøgninger med OBS-info, dvs. for ansøgninger med Ja til vejrlig, og hvor uddannelsen er afsluttet senest den 30/6 2018. Her gælder det, at ansøgningen skal sendes senest 1. november 2018.

Den udvidede ansøgningsfrist er reguleret i BEK nr 193 af 12/03/2018 (Vejrligsbekendtgørelsen).

A-kasserne er informeret om, at EfterUddannelse.dk er klar til at understøtte vejrlig-undtagelsen i nyheden her.