Primær navigation

Brug af filarkiv til beviser

[10.10.2019]

Med henvisning til denne nyhed ”Samtykke fra elev hvis bevis sendes til virksomhed” kan oplyses, at skoler, som anvender EASY-A's dokumentarkiv, blot skal fortsætte som hidtil med anvendelsen af dokumentarkivet til beviser.

Fremover sørger Elevplan for, at dokumenttyperne B-FULD og GRF-B ikke bliver vist for virksomhederne. Det betyder, at Elevplan selv sørger for, at der IKKE vises skolebevis og grundforløbsbevis for virksomheden. Elevplan har aldrig vist svendeprøvebevis.

Vær desuden opmærksom på, at virksomhederne som hidtil naturligvis skal kunne se skolevejledningen (dokumenttype SKVEJL). Det sørger Elevplan også for.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring