Primær navigation

OPDATERET: Samtykke fra elev hvis bevis sendes til virksomhed

[27.09.2019]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst, at i henhold til § 89, stk. 1 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, udstedes uddannelsesbevis til eleven.

Uddannelsesbevis/svendebrev, skolebevis og grundforløbsbevis må derfor ikke sendes til virksomheden, med mindre det sker efter udtrykkeligt samtykke fra eleven.

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring