Primær navigation

Ledelsesinformation i EASY-P viser ikke korrekte tal

[27.05.2019]

STIL har i den senere tid fået flere supporthenvendelser, som alle tegner samme billede, nemlig at LIS ikke længere viser valide tal om indgåede uddannelsesaftaler. Vi må derfor fraråde brug af data fra LIS som grundlag for statistikker og årsrapporter.

Når der er truffet beslutning om, hvad der skal ske med Ledelsesinformation i EASY-P, vil der blive informeret her på siden.

Som alternativ til LIS må vi indtil videre henvise til data fra henholdsvis uddannelsesstatistik.dk og specialsøgninger i EASY-P.

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring