Primær navigation

Registrering af uddannelsesaftaler med ikrafttræden efter 1. august

[12.03.2019]

En række uddannelser får ny bekendtgørelse pr. 1. august 2019, og disse bekendtgørelser er ikke udstedt endnu.
Juridisk kan der ikke indgås uddannelsesaftale efter bekendtgørelse, der ikke er udstedt.

 

Der bliver imidlertid indgået uddannelsesaftaler på nuværende tidspunkt, som har startdato efter 1. august 2019.

Disse aftaler er pr. definition indgået efter nugældende regler.
Dermed skal aftalerne registreres på den version af uddannelsen, der er gældende nu, vel vidende at der kan komme en ny version inden aftalen træder i kraft.

 

Det er naturligvis muligt at skifte til ny version senere, hvis parterne ønsker det.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring