Primær navigation

Indberetning senest den 13. december af Team Danmark elever i 2019

[04.12.2019]

Hvis skolen har benyttet dispensationsordningen for Team Danmark elever i 2019, skal det indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest fredag den 13. december 2019.

Læs nærmere om indberetningen i denne skrivelse ”Indberetning af Team Danmark elever i 2019”.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring