Primær navigation

Ny kontaktkode til skriftlige advarsler

[25.11.2019]

Der er oprettet en ny kontaktkode i EASY-P: 2019 ”Skriftlig advarsel givet d.” I feltet til brugerdato kan registreres dato for udstedelse af advarslen.

Det er FRIVILLIGT for skolen at benytte kontaktkoden. Det er således ikke en kode, der bruges af ministeriet, men alene en kode til brug for skolens interne administration.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring