Primær navigation

Mange adresseændringer i EASY-P

[10.10.2019]

Vi er opmærksomme på, at der er indlæst bemærkelsesværdigt mange adresseændringer i EASY-P i dag, som ikke alle stemmer overens med oplysningerne i CVR.dk. Der arbejdes på analyse af indlæsningen, og det anbefales at vente med at lave tillæg, til der er ny information her på siden.

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring