Primær navigation

Merkantile uddannelser: Kvalifikationer til hovedforløb på baggrund gennemført HHX

[04.09.2019]

Ved registrering af uddannelsesaftale skal arkivskolen jf. den administrative vejledning sikre, at kvalifikationer til hovedforløb fremgår af EASY-P skærmbillede PP00: Person oversigt.

 

HHX-elever får fra 1. august 2019 standardmerit for grundforløbet til de merkantile uddannelser.

Skolerne skal via de elevadministrative systemer indberette kvalifikationer til EASY-P, så det forventes, at kvalifikationer til hovedforløb på baggrund af gennemført HHX, fremover automatisk vil fremgå af kvalifikationsboksen i PP00 Person oversigt.

 

Registrering af kvalifikationer hvis HHX-skolen skal have praktikpladspræmie:
Ved registrering af uddannelsesaftale, hvor der gives standardmerit for grundforløbet på baggrund af tidligere gennemført HHX, skal den registrerende skole/arkivskolen manuelt registrere den nødvendige kvalifikation, med angivelse af arrangerende skole, som er den skole hvor eleven har gennemført HHX.

Det vil være den arrangerende skole for HHX, der vil få udbetalt praktikpladspræmien.

Registrering af statuskode hvis arkivskole skal have praktikpladspræmie:
Ved registrering af uddannelsesaftale, hvor der gives standardmerit for grundforløbet på baggrund af tidligere gennemført HHX, registreres statuskode 7000 Manuelt markeret til AUB-præmie i PA01 Aftale registrering.

Det vil være uddannelsesaftalens arkivskole, der vil få udbetalt praktikpladspræmien.

 

Præmietrækket udløser et tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde jf. §12 c. i Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Det er således dette arbejde, der er grundlag for, hvilken skole der skal have præmien.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring