Primær navigation

Vær særlig opmærksom på korrekt registrering af A-tillæg

[04.09.2019]

Mere end 5.300 A-tillæg er registreret mangelfuldt.

Det er tillæg, hvor der er anvendt supplerende aftaletype:

  • 1059 A-tillæg (Rest efter kort el. efter SKP-delaftale)

Jf. vejledning om registrering af ordinære uddannelsesaftaler skal

  • 1010 ”Restudd.forh. efter skolepraktik”, eller
  • 1011 ”Restudd.forh. efter aftale el. PiU”

registreres i kombination med A-tillægskoden 1059.

 

STIL har automatisk påført henholdsvis 1010 og 1011, på de tillæg hvor de manglede. 

STIL’s registrering afspejles med statuskode 9090 ”Aftaletyper opdateret” og systemdato den 020919 i PA01 Aftale registrering.

 

Korrekt registrering er meget vigtig for både lokale og centrale statistikker, og skolerne bedes derfor skærpe fokus på ovennævnte.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring