Primær navigation

FGU-elever på egu-sporet må ikke placeres i egu-portalen

[05.09.2019]

Styrelsen for It og Læring erfarer, at egu-portalen i mindre grad benyttes til placering af elever på egu-sporet under FGU.

Egu-vejledere må ikke benytte egu-portalen til administration af FGU-elever på egu-sporet, dvs. med uddannelsesstart den 01.08.2019 eller senere.

Egu-portalen må alene benyttes til elever, der administreres efter lov om erhvervsgrunduddannelse, dvs. med uddannelsesstart senest 31.07.2019.

Placering af FGU-elever i egu-portalen skaber en uheldig sammenblanding af data, idet de kommer til at indgå i datatræk til AUB, statistiske træk og indberettes til Ungedatabasen.

Elever, der er registreret i egu-portalen med uddannelsesstart 01.08.2019 eller senere, skal slettes.

Eleverne slettes således: Slet først elevens Uddannelsesplan. Herefter kan cpr-stamdata slettes.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring