Primær navigation

Udstilling af holdudbud på skolens hjemmeside

[05.09.2019]

STIL har fået flere henvendelser fra skoler, der efterspørger en afløser for EASY-webservicen "W005 KursusudbudViaWeb", når skolerne får nyt studieadministrativt system.

Der findes allerede en sådan afløser: "HentUdbud", der henter holdoplysninger fra efteruddannelse.dk.

HentUdbud udstilles via IPUng, og har følgende endpoints:

Endpoint:
-    Test: https://ws01.ung.stil.dk/services/SyncHentUdbud/
-    Prod: https://ws03.ung.stil.dk/services/SyncHentUdbud/

Endpoint WSDL:
-    Test: https://ws01.ung.stil.dk/services/SyncHentUdbud/?wsdl
-    Prod: https://ws03.ung.stil.dk/services/SyncHentUdbud/?wsdl


I mappen Øvrigt materiale under efteruddannelse.dk/dokumenter, kan du finde en beskrivelse af webservicen samt aftaleblanket for brug af webservicen Hent udbud.