Primær navigation

Om Elevplan

Elevplan

 

 

 

Elevplan er et webbaseret system, der understøtter erhvervsuddannelserne på erhvervsskolerne, dvs. tekniske skoler og handelsskoler.

Systemet indeholder:

  • En lærerrettet del, hvor der kan registreres og udbydes uddannelsesaktiviteter på erhvervsskolen, indhentes information om uddannelsesaktiviteter på andre erhvervsskoler, og hvor lærerne kan evaluere eleverne
  • En elevrettet del, hvor eleven kan orientere sig i erhvervsuddannelserne, afprøve valg af veje gennem uddannelsessystemet, tilmelde sig uddannelsesaktiviteter og bevare overblikket over hvor mange mål, der er opnået via et scorekort
  • En virksomhedsrettet del, hvor uddannelsesansvarlige kan få overblik over forløbet af praktikuddannelsen, samt se uddannelsesplan, karakterer m.m. for de elever virksomheden har en uddannelsesaftale med
  • En offentlig del, hvor interessenter generelt kan orientere sig om erhvervsskoler, erhvervsuddannelser og hvilke erhvervsskoler, der udbyder hvilke erhvervsuddannelser, herunder hvilke læringsaktiviteter der pt. udbydes på skolerne.