Primær navigation

Bekendtgørelsesændring om registrering af fravær

[16.12.2019]

Af §54 stk. 6 i den seneste bekendtgørelse om erhvervsuddannelser fremgår det at:

Skolen skal elektronisk løbende registrere elevernes fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. Skolen skal underrette den eventuelle praktikvirksomhed om registreringen senest ved skoleopholdets afslutning. Skolen skal til stadighed under den enkelte elevs uddannelse være i besiddelse af en oversigt over den enkelte elevs samlede fravær.

Disse oplysninger anvender STIL  til dels at kunne sende oplysninger om fravær til lærestedet for elever med uddannelsesaftale, dels at danne statistikoplysninger om fravær. Data overføres fra skolens studieadministrative system. Dette vil også ske for skoler, der anvender EASY-A.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring