Primær navigation

Informationsmøder om prøver og beviser i AMU

[17.12.2019]

I november og december 2019 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for IT og Læring afholdt to velbesøgte informationsmøder for jer som AMU-udbydere om regler og rammer for prøver og beviser i AMU.

I dette nyhedsbrev samles op på pointer vedrørende digitale beviser fra informationsmøderne.

Generelt i forhold til prøver og beviser i AMU henvises ministeriets oversigt over spørgsmål-svar: https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/amu-proever

 

AMU-beviser bliver digitale fra 1. januar 2020

Fra den 1. januar 2020 bliver AMU-beviser digitale. Det betyder bl.a., at I som AMU-udbyder ved bevisudstedelse skal sende AMU-beviset direkte til kursistens digitale postkasse (eBoks.dk). Den digitale bevisudstedelse skal understøttes af jeres studieadministrative system.

Det er endvidere et krav, at I som AMU-udbyder opbevarer oplysninger om bestået/ikke bestået, samt andre oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter prøvens afslutning.

I kan læse mere om de nye krav til digital udstedelse og arkivforpligtigelse i ”Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.”:
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/voksne/pdf19/190329-vejledning-til-uddannelsesinstitutionermarts-2019.pdf?la=da

For AMU-udbydere, der fortsat anvender EASY-A i en periode henvises til følgende nyhed på ADMsys: http://admsys.stil.dk/EASY-A/Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-A/2019/Dec/191216-LPE-AMU-beviser-fra-EASY

 

Nyt udseende af AMU-beviser

De digitale AMU-beviser skal indeholde de oplysninger, der fremgår af AMU-bekendtgørelsens, § 21. Beviserne skal udstedes i det format, der fremgår af ministeriets hjemmeside:

https://viden.stil.dk/display/OFFTIOOOB/Format+for+digitale+AMU-beviser

 

Det nye AMU-bevisformat er et standardiseret og ensartet A4 format på tværs af brancheområder. Der vil dog være mulighed for, at uddannelsesinstitutioner kan indsætte eget logo.

Eksempel på AMU bevis i nyt format kan se nedenfor:

 

I forbindelse med, at I som AMU-udbyder udsteder digitale AMU-beviser, skal der indberettes en digital kopi af bevisoplysningerne til en ny central AMU-bevisdatabase hos Styrelsen for IT og Læring (STIL). Indberetningen skal foretages via jeres studieadministrative system.

Overblik over egne kompetencer

AMU-deltagerne vil fra d. 1. januar 2020 selv kunne tilgå en kopi af deres AMU-bevisoplysninger i Min Kompetencemappe, hvis disse oplysninger forinden er blevet indberettet til STIL. (https://www.minkompetencemappe.dk/).

 

                         
   

 

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring