Primær navigation

Webservice mod EASY systemer

[22.01.2020]

 

Den 31. januar 2020 ændres Transport Layer Security (TLS) for webservice requests og der tillades herefter udelukkende TLS 1.2
TLS 1.2 er enablet og der kan med fordel skiftes allerede nu.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring