Primær navigation

AMU beviser fra EASY-A efter 1. januar 2020

[16.12.2019]

Af Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 21 stk. 7 og 8 fremgår det at

Stk 7. Fra den 1. januar 2020 er det ikke længere frivilligt for undervisningsinstitutioner at udstede og for deltagere at modtage AMU-beviser digitalt. AMU-beviser udstedes derefter alene ved elektronisk fremsendelse til deltagerens digitale postkasse, medmindre deltageren er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige eller skal anvende beviset over for en myndighed, organisation eller lignende, jf. § 22, stk. 1 og 2, der forlanger at få forelagt et bevis på papir eller tilsvarende medie. Endvidere indberetter institutionen med henblik på opbevaring i en central bevisdatabase de oplysninger, der fremgår af stk. 3-5, til Styrelsen for IT og Læring.

Stk. 8. Fra 1. januar 2020 udstedes AMU-bevis i det format, som fremgår af uvm.dk.

Hvis skolen anvender EASY-A til administration af AMU, er dette ikke umiddelbart muligt at opfylde. Beviser skal derfor stadig udskrives fra EASY-A. Eventuelle fritagelser fra prøver skal manuelt påføres beviset efter udskrift. Beviset skal sendes til deltagerens digitale postkasse. Dette understøttes ikke i EASY-A. STIL sikrer, at oplysninger om det udstedte bevis opbevares i EASY-F, og at det senere vil være muligt at finde oplysningerne i det kommende AMU Bevis Arkiv.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring