Primær navigation

Anvendelse af en lokal bruger med SUPER rettigheder

[26.08.2019]

 

Det har været normal praksis, at der på den enkelte skole findes en lokal Superbruger - dvs. en bruger tildelt SUPER rettigheder.

Tildeling af SUPER rettigheder er dog ikke uproblematisk, da disse giver adgang til at foretage ændringer i stort set samtlige tabeller i Navision Stat. Ud fra et IT sikkerhedssynspunkt er dette derfor ikke ønskeligt.

Det kan dog være svært at få rede på, i hvilket omfang man reelt - på den enkelte skole - har behov for en lokal Superbruger.

Navision supporten har derfor kigget nærmere på de områder, der normalt har været årsag til tildeling af SUPER rettigheder. For de enkelte områder har vi set på det reelle behov (for SUPER rettigheder) og på hvilke alternativer, der findes.

Det viste sig, at behovet for en lokal Superbruger er langt mindre end først antaget og at der findes alternativer, som vi anbefaler, at skolen anvender.

Vi har samlet vores anbefalinger i et lille skriv som du finder HER.
Én af vores anbefalinger går på, at tildeling af Prokura sker via en specifik prokura rettighed (NS_OPS_PROKURA). Denne anbefaling har givet anledning til, at vi har udarbejdet en quickguide, der viser hvordan man laver opfølgning på ændringer i netop prokura opsætningen. Denne quickguide finder du HER - samme sted som ovenfor.

Vi ved godt, at dette måske kan være lidt svært "stof" og vi kan derfor kun opfordre til, at man kontakter os i supporten med de spørgsmål, der måtte dukke op.