Primær navigation

Om Navision Stat - detaljer om modulindhold

Finansmodulet er "kernen" i Navision Stat. Det er her, mange af de overordnede opsætninger foretages, og her man får adgang til bl.a. finanskontoplanen, kassekladder, dimensionsanalyser, kontoskemaer, budgetregistreringsfaciliteter samt en række periodiske aktiviteter som momsafregning, bankkontoafstemning, årsafslutning m.m.

Salgsmodulet giver bl.a. adgang til debitorer, oprettelse af tilbud, ordrer og salgsfakturaer - herunder e-fakturaer samt håndtering af rykkerprocedurer og FIK-indbetalinger.

Købsmodulet giver adgang til kreditorer, betalingsoplysninger på kreditorer, oprettelse af købsfakturaer, tilbud, ordrer, udbetalinger (JNE, Jyske NetBank Erhverv) samt elektroniske fakturaer.

Lagermodulet giver adgang til varestamdata, lageradministration, opfølgning på lageraktiviteter og lageropgørelse samt en række periodiske aktiviteter.

Ressourcemodulet giver adgang til ressourcer (medarbejdere og maskiner). Her kan man bl.a. oprette normtimer, følge op på ressourcers allokering på forskellige sager samt foretage kapacitetsplanlægning, tidsregistrering og beregning af standardkostpriser.

Sagsmodulet giver bl.a. adgang til stamdata (projekter), budgetter og sagskladder. Her kan man bl.a. samle relevante omkostninger og indtægter på sager samt foretage sagsbudgettering og sagsbogføring.

Anlægsmodulet giver bl.a. adgang til registrering af anlægsaktiver og inventar, oprettelse af afskrivningsprofiler, anlægsposteringer og håndtering af donerede aktiver.

Personalemodulet giver adgang til oplysninger om de personalemæssige ressourcer, bl.a. stamdata (navn, adresse, telefon, alder, køn m.m.), løn/ansættelsesdata (personalekategori, lønramme, lønspecifikationer m.m.) og øvrige data som udstyrsoplysninger, arbejdsopgaver, kursusaftaler m.m. Mange af oplysningerne hentes fra SLS (Statens Løn System), men man har også mulighed for at supplere disse efter behov.