Primær navigation

Praktik+

Om Praktik+

Praktik +

 Praktik+ er et værktøj til systematisering og kvalificering af det opsøgende arbejde for både erhvervsskoler og faglige udvalg. Man kan søge efter samtlige kendte produktionsenheder (læresteder) med og uden godkendelser og aftaler, man kan planlægge aktiviteter (besøg m.v.) og registrere gennemførte aktiviteter på hvert lærested. Aktiviteterne kan overføres til den elektroniske kalender.

Med systemet kan man synliggøre og fastholde status på det opsøgende arbejde og hermed overdrage erfaringer, når nye medarbejdere skal varetage det opsøgende arbejde.

Praktik+ modtager oplysninger om lærestedernes stamdata fra CVR-registret via NN Markedsdata, oplysninger om godkendelser og uddannelsesaftaler fra EASY-P, samt oplysninger om kurser, kursister og certifikater fra Efteruddannelse.dk.