Hop til indhold
  1. Søg svar i vejledninger (viden.stil.dk)
  2. Spørg din kollega, ERFA-grupper/netværk og superbruger
  3. Indmeld supportsag.

Førstegangsbruger i supportportalen?

Se hvordan du opretter dig som bruger

Ønsker du at rykke på en verserende sag?

  • Skriv ind på sagen
  • Kontakt tlf. 35 87 88 00

Åbningstiden er mandag - torsdag 8.00 - 16.00, fredag 8.00 - 14.00

Åbningstiden kan være reduceret i skolernes ferieperioder.

Supporten holder lukket fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt hverdage mellem jul og nytår.

Adgang for Vejleder/skolemedarbejder

Adgang med NemID medarbejdersignatur

Vejledere på en erhvervsskole kan få adgang til Praktikpladsen.dk ved at få oprettet en NemID medarbejdersignatur. Det vil typisk være en kollega fra it-afdelingen, personale- eller økonomifunktionen, der er NemID administrator.

Rettighed til din medarbejdersignatur

For at beskytte adgangen til personoplysninger, skal skolen styre, hvem der skal have lov til at se hvilke oplysninger. Det kaldes rettighedsstyring. Praktikpladsen.dk gør brug af rettigheden: ”Praktikpladsen.dk: Skolevejleder”

Har du allerede en NemID medarbejdersignatur skal du anmode jeres NemID administrator om at få tildelt ovennævnte rettighed.

Tjek og anmod om rettigheder her.

Sidst opdateret: 2. december 2020