Primær navigation

Kvikvejledning til elevdeling

[05.04.2019]

Kvikvejledning til elevdeling til og fra skoler, der ikke anvender EASY-A

Indledning

I det følgende beskrives principperne for deling af elever mellem skoler, hvor kun den ene skole anvender EASY-A

EDUP (ElevDataUdvekslingsPunkt)

Udveksling af data mellem skoler, der anvender EASY-A og skoler, der anvender et andet studieadministrativt system, foregår gennem EDUP.

EDUP er udviklet til at varetage kommunikation om elever mellem skoler, også skoler, der anvender forskellige administrative systemer. EDUP fungerer som en slags posthus, hvor den enkelte skole både kan aflevere beskeder til og hente beskeder fra andre skoler.

EASY-A kommunikerer med EDUP via EASY-F.

Delinger mellem skoler, der anvender EASY-A

Der er ingen ændringer i den måde, der deles elever mellem skoler, hvor begge skoler anvender EASY-A

Deling til skole der ikke anvender EASY-A

Elevdelingen sendes fra B426 på samme måde, som til skoler, der anvender EASY-A

Kommunikationen kan ses på vinduet B281

Svar på anmodningen kan ses på vinduet R133og på undervinduet R126a

Det er muligt af få hele indholdsteksten vist, ved at markere teksten og anvende tastekombinationen crtl+E

Deling fra skole der ikke anvender EASY-A

Delingsanmodningen kan ses på vinduet R126, indholdet kan ses i undervinduet R126a.

Hvis anmodningen godkendes dannes der en datakommunikation der opretter en elev, som kan ses på vinduet A580. Kommunikationen kan følges på R126.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring