Primær navigation

Registrering af FGU-kombinationsforløb

[04.10.2019]

I henhold til § 23 i FGU-loven kan undervisningen på uddannelsesspor tilrettelægges med kombinationsforløb, bestående af elementer fra kompetencegivende ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, som gennemføres i samarbejde mellem FGU-institutionen og andre institutioner.

 

De andre institutioner, som kan medvirke ved gennemførelsen af kombinationsforløb, er således institutioner, som er godkendt til udbud af kompetencegivende ungdomsuddannelser og godkendte AMU-udbydere.

Institutioner, som udbyder erhvervsuddannelse, og som efter aftale med en FGU-institution medvirker ved gennemførelsen af kombinationsforløb, hvori indgår elementer af erhvervsuddannelse, skal registrere aktiviteten på CØSA-formål 1062 med angivelse af tilskudsmærkekombinationen for den erhvervsuddannelse, eud-elementet hentes fra (jf. den udmeldte uddannelsesmodel).

 

Institutioner, som udbyder hf, og som efter aftale med en FGU-institution medvirker ved gennemførelsen af kombinationsforløb, hvori indgår elementer fra hf, skal registrere aktiviteten på CØSA-formål 1063 med angivelse af tilskudsmærkekombination = UNDER.

 

Godkendte AMU-udbydere, som efter aftale med en FGU-institution medvirker ved gennemførelsen af kombinationsforløb, hvori indgår elementer af AMU, skal registrere aktiviteten på det relevante FKB-nummer og den relevante fagkode, jf. afsnit 20 i IEU-instruksen, og med relevant angivelse af nedenstående tilskudsmærkekombinationer:

 

TMK

Betegnelse

ALFGU

FGU-kombi. AMU-element (UNTAX,FÆTAX, BYTAX)

FGUPÅ

FGU-kombi. AMU-element. Påbegyndelsestakst

FGUKØR

FGU-kombi. AMU-element. Køreteknisk anlæg.

 

Indtil der udmeldes nærmere retningslinjer herom vil betalt deltagerbetaling ikke være en betingelse for, at en FGU-elev påbegynder undervisning i et AMU-element.

 

Det er forventningen, at der ultimo oktober vil kunne udmeldes nærmere retningslinjer for den tilskudsmæssige administration af FGU-kombinationsforløb.

 

Eventuelle henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til

 

Jørgen Nielsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Center for Institutionsdrift og Administration

E-mail: jorgen.nielsen@stukuvm.dk

Med venlig hilsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet